Popular Posts

Wednesday, April 3, 2013

ขั้นตอนการลงทุนเปิดร้านสปา


ขั้นตอนการลงทุนเปิดร้านสปา
 
ส่วนตัวผมคิดว่าเปิดเเล้วลูกค้าติดเงินทองใหลออกมาจากก๊อกเลยทีเดียวเลยหละครับ
การลงทุนทำธุรกิจใดๆก็ตาม ผู้สนใจควรศึกษาข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับธุรกิจนั้นให้ดีเสียก่อน ทั้งยังต้องสำรวจความพร้อมในการทำธุรกิจของตนเองด้วย เพราะเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะบอกให้ทราบถึงความสำเร็จหรือความล้มเหลวของธุรกิจที่คิดจะทำ
หลายคนอาจมีคำถามเกิดขึ้นว่า…ทำไมเราต้องสำรวจความพร้อมก่อนทำธุรกิจ?
เหตุผลหลักที่สามารถอธิบายได้ก็คือ เพื่อที่ผู้สนใจจะได้ทราบถึงข้อจำกัดของตนเอง หากค้นพบจุดอ่อนหรือข้อจำกัดในด้านใด ก็ยังพอมีเวลาและโอกาสที่จะทำการปรับปรุงจุดอ่อนนั้นก่อนลงมือทำธุรกิจจริงๆ
ก่อนตัดสินใจก้าวเข้าสู่ธุรกิจสปา ผู้สนใจควรสำรวจความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการของตนเองก่อนเป็นอันดับแรก ดังนี้
มีความรู้และความสนใจในเรื่องสุขภาพ
หากคิดจะทำธุรกิจสปา ผู้ประกอบการควรมีความรู้และความเข้าใจในธุรกิจสปา เช่น การออกแบบสปา การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในสปา การคิดเมนูสปา เทคนิคการนวดแบบต่างๆ เป็นต้น นอกจากนี้ผู้ประกอบการควรเป็นผู้ที่มีความนใจในการดูแลรักษาสุขภาพ ตลอดจนชอบใช้บริการสปาตามสถานที่ต่างๆ
มีความมุ่งมั่น สร้างสรรค์ไอเดียแปลกใหม่
ความมุ่งมั่นและตั้งใจจริงในการทำธุรกิจ จะเป็นแรงผลักดันให้ผูประกอบการสามารถพิชิตปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี ความมุ่งมั่นใจการทำธุรกิจจะทำให้ผู้ประกอบการมีพลังในการคิดสร้างสรรค์หรือพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการให้มีความแปลกใหม่ โดดเด่น แตกต่างจากคู่แข่ง และสามารถนำความแตกต่างนั้นมาสร้างเป็นจุดขายของธุรกิจได้
มีเงินลงทุน
การทำธุรกิจใดๆก็ตาม ถ้าผู้ประกอบการปราศจากเงินลงทุน หรือมีเงินลงทุนไม่เพียงพอ อาจทำให้ธุรกิจนั้นไม่สามารถขับเคลื่อนไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้ ธุรกิจสปามีรูปแบบและขนาดของการลงทุนที่แตกต่างกัน ถ้าต้องการทำธุรกิจสปาขนาดใหญ่ ต้องใช้เงินลงทุนสูงถึง 10 ล้านบาทขึ้นไป หากทำธุรกิจขยาดกลาง ก็ต้องใช้เงินลงทุนไม่ต่ำกว่า 5 ล้านบาท  ธุรกิจที่ต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมากเช่นนี้ การจัดสรรเงินลงทุนจึงเป็นเรื่องสำคัญ ผู้ประกอบการบางรายอาจลงทุนโดยการจัดร่วมหุ้นกับสมาชิกในครัวเรือนหรือเพื่อนๆ หรือขอกู้เงินจากสถาบันการเงินต่างๆ ในกรณีที่ผู้ประกอบการลงทุนโดยขอกูเงินจากสถาบันการเงิน ความคำนึงถึงความสามารถของตนเองในการชำระเงินคืนด้วย
มีใจรักในงานบริการ
สปาเป็นธุรกิจประเภทให้บริการ ผู้ประกอบการควรมีความพร้อมและมีใจรักในการให้บริการ ตลอดจนมีลักษณะของการเป็นคนที่มีมนุษย์สัมพันธ์และอัธยาศัยดี เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างความประทับใจให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการอีก
การที่เรามีความคิดฝันในการทำธุรกิจนั้นไม่ใช่เรื่องแปลก แต่การที่จะทำให้ฝันเป็นจริงนั้น เราต้องพร้อมที่จะมุ่งไปสู่บันไดแห่งความสำเร็จ ต้องรู้จักการกำหนดเป้าหมายในชีวิต ทั้งยังต้องลงมือทำสิ่งนั้นอย่างเต็มกำลังและความสามารถ เพื่อให้ความฝันเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมา และต้องรู้จักการสร้างแรงจูงใจเพื่อกระตุ้นให้เราก้าวไปสู่ความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ
นานาทัศนะจากผู้ประกอบการธุรกิจสปา
คุณสมบัติประการหนึ่งของผู้ที่จะทำธุรกิจสปาให้ได้ดีนั้น ผู้ประกอบการควรเป็นผู้ที่มีความชอบ หรือหลงไหล และรักที่จะใช้บริการสปาเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว ประสบการณ์เกี่ยวสปาตรงนี้ผู้ประกอบการสามารถนำไปใช้กำหนดรูปแบบสปาในแบบที่ตนเองต้องการได้ เมื่อคิดจะทำธุรกิจสปาของตนเอง เพราะจะทำให้ทราบทั้งจุดดี จุดด้อยของสปาแต่ละแห่งที่เคยใช้บริการ จุดที่สร้างความประทับใจจุดที่ควรจะปรับปรุงแก้ไข ตลอดจนรูปแบบการให้บริการ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุด ให้กับผู้ใช้บริการ

No comments:

Post a Comment